Brief aan Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Datum: 29 oktober 2014

Betreft: Advies Gezondheidsraad over toepassing van ALARA principe (As Low As Reasonably Achievable) met betrekking tot radiofrequente telecommunicatiesignalen.

Bekijk hier de brief