Hieronder treft u een actueel overzicht aan van bedrijven, instellingen en organisaties die zich professioneel bezighouden met het verstrekken van informatie en het geven van adviezen om mogelijke gezondheidseffecten als gevolg van elektromagnetische straling te voorkomen.

 
Disclaimer:

Opname in dit overzicht betekent niet dat de Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling zich, in alle opzichten, kan verenigen met de visie en de adviezen van de betreffende organisaties.

De Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling accepteert ook geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de betreffende informatie.

De Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling behoudt zich ten allen tijde het recht voor partijen, zonder opgaaf van redenen, uit het overzicht te verwijderen.