Onze activiteiten:

De Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling beoogt een platform te zijn voor bedrijven, instellingen en organisaties die zich professioneel met dit maatschappelijk relevante onderwerp bezighouden en die hun kennis en ervaring ter beschikking willen stellen van de gemeenschap.

Ook zal, naar vermogen, onderzoek worden gestimuleerd en geïnitieerd en zullen voorbeelden worden besproken van mogelijke effecten.

Onze visie:

In onze visie is elektromagnetische straling zoals uitgezonden door mobiele telefoons en antennes, DECT telefoons, WIFI apparatuur en vele andere bronnen, potentieel schadelijk voor planten, dieren en mensen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de kunstmatig opgewekte straling interfereert met de natuurlijke straling waaraan we al miljoenen jaren zijn blootgesteld. Die kunstmatige straling en de straling veroorzaakt door interferentie veroorzaken straling die schadelijk kan zijn voor levende organismes.

Onze missie:

De Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling is in het leven geroepen om onafhankelijke voorlichting te geven over de mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische straling, vooral als gevolg van mobiele communicatie, en over mogelijke oplossingen daarvoor.

Wij stimuleren en initiëren onderzoek naar de mechanismes die de effecten van elektromagnetische golven op levende organismes veroorzaken en we dragen bij aan de ontwikkeling van praktische en betaalbare oplossingen.