Kennisplatform EMV illegaal bezig!


Het door de overheid ingestelde en gefinancierde Kennisplatform EMV is per 31 december 2014 opgeheven. Toch sturen een aantal instituten op naam van het voormalige Kennisplatform EMV nog steeds berichten uit en houden zij de website www.kennisplatform.nl in de lucht. Een zorgwekkende ontwikkeling!

"Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid geeft bij vragen of zorgen in de samenleving snel duidelijkheid over mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden".

Het voormalige Kennisplatform was ingesteld bij besluit van de Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 28 mei 2007.

In het instellingsbesluit van 2011 was door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M), in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vastgelegd dat "het Kennisplatform wordt gecontinueerd tot 31 december 2014, in een gewijzigde opzet en dat het daarna niet zal worden verlengd."

Per 31 december 2014 verdween dus de wettelijke (en financiële) basis onder het Kennisplatform EMV, zie ook http://wetten.overheid.nl/BWBR0029550/geldigheidsdatum_15-02-2015#.

Partners in het Kennisplatform EMV waren het Agentschap Telecom, de GGD's, het RIVM, TNO, ZonMw en KEMA.

Het voormalige Kennisplatform EMV werd wel verweten dat zij de nationale en internationale berichtgeving over gezondheidseffecten door elektromagnetische straling probeerde af te zwakken en daarmee een "schijnveiligheid" creëerde.

Wie hoopte dat de activiteiten van het voormalige Kennisplatform EMV per 31-12-2014 ook echt zouden stoppen is bedrogen uitgekomen. De website van het oude Kennisplatform is nog steeds in de lucht en er worden nog steeds nieuwe berichten geplaatst en uitgestuurd. Voor zo ver ons bekend, zonder mandaat, zonder wettelijke basis en zonder (zichtbare) financiering.

Desgevraagd berichtte de algemeen secretaris van het voormalige Kennisplatform EMV ons:
Stichting Kennisplatform EMS Daalakkersweg 2-84 5641 JA Eindhoven internet: www.stik-ems.org
"Het Instellingsbesluit van 2011 eindigde op 31 december 2014. Tijdens de bestuursvergadering van 18 december 2014 is door de aan het Kennisplatform verbonden organisaties overeengekomen om na het vervallen van het Instellingsbesluit het Kennisplatform EMV voorlopig te continueren".

Deze ingenomen positie is naar onze mening illegaal en potentieel schadelijk voor de Volksgezondheid.

Het is te verwachten dat partijen doorgaan met de activiteiten van het voormalige Kennisplatform EMV en hiermee doorgaan met het creëren van een schijnveiligheid.

Dit kan wederom vele slachtoffers tot gevolg hebben en wij houden die partijen hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk.

Wij zijn, als Stichting zie zich werkelijk zorgen maakt over de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling, voornemens deze partijen te vorderen tot het onmiddellijk stopzetten van hun activiteiten op naam van het niet meer bestaande Kennisplatform EMV.

Voor meer informatie:

Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling
Peter van der Vleuten, voorzitter
telefoon: 06-51 57 89 34
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.