Nuenen, 20 januari 2018

Dit is, voor zover bekend, het eerste wetenschappelijk onderzoek dat hersenfoto’s laat zien die gemaakt zijn met de functioneel MRI scanmethode.
De “Peoples Initiative Foundation” heeft de conclusie aangekondigd van een exploratief onderzoek, dat zij organiseerde onder leiding van Dr Gunnar Heuser en dat het bestaan van EHS aantoonde met behulp van functioneel MRI scans.
Dit onderzoek werd oorspronkelijk gepubliceerd door de Gruyter in juli 2017, waarin de scans van de controlegroep nog ontbraken.
Peoples Initiative Foundation wachtte met het uitsturen van hun persbericht totdat de opnames van de controlegroep beschikbaar waren, omdat het zichtbare verschil tussen de foto’s van de proefpersonen en de mensen met EHS “dramatisch” was.
Bij de mensen met EHS wordt aangenomen dat blootstelling aan WiFi apparaten en infrastructuur de oorzaak van hun hypergevoeligheid is.
In de bijlage is te zien dat het verschil tussen een normale hersenscan en een hersenscan bij personen met EHS aanzienlijk is.
Het grote witte gebied aan de linkerzijde van de afbeeldingen laat “hyperconnectivity” zien in de hersens van een persoon met EHS. De witte vlek aan de rechterzijde van de foto rechtsboven laat normale hersenactiviteit zien bij een proefpersoon die niet lijdt aan EHS.
Er is weinig fantasie voor nodig om te bedenken dat een meer dan normale hersenactiviteit kan leiden tot verschillenden hersen-gerelateerde aandoeningen.
Onze conclusie is in ieder geval dat EHS bestaat en dat er aanleiding genoeg moet zijn om dat fenomeen nader te onderzoeken.
Wij hebben de bevindingen uit het betreffende onderzoek ruim een maand geleden doorgestuurd aan de betreffende specialist van de Gezondheidsraad, maar hebben daar (nog) geen reactie op ontvangen.
Wij zouden het wel op prijs stellen als uw redactie hier aandacht aan besteedt en zijn graag bereid u, desgewenst, van verdere informatie te voorzien.

Bijlage: Functioneel MRI hersenscans bij patiënten met klachten over hypergevoeligheid na langdurige blootstelling aan elektromagnetische straling (PDF)

Persbericht in PDF: Persbericht (PDF)

Met vriendelijke groeten,

Peter van der Vleuten

Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling

www.kennisplatformelektromagnetischestraling.org

Loenys van Lancveltlaan 3

5671 CN Nuenen

Phone: +31 6 51 57 89 34