Eindhoven, 25 juli 2013

Onderwerp: nieuwe kennisdrager "Ontkenningsplatform.nl"

Geachte redactie,

Het zal u niet zijn ontgaan dat wij enkele maanden geleden, mede uit onvrede over de gebrekkige voorlichting in Nederland over de gezondheidsrisico's door "mobiele straling", de Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling hebben opgericht.

De Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling beoogt een platform te zijn voor bedrijven, instellingen en organisaties die zich professioneel met dit maatschappelijk relevante onderwerp bezighouden en die hun kennis en ervaring ter beschikking willen stellen van de gemeenschap.

Ook zal, naar vermogen, onderzoek worden gestimuleerd en geïnitieerd en zullen voorbeelden worden besproken van mogelijke effecten.

Inmiddels zijn op onze website www.kennisplatformems.org een kleine veertig Nederlandse en internationale organisaties te vinden die voorlichting geven over dit maatschappelijk zeer relevante onderwerp. Dit aantal "kennisdragers" breidt zich geleidelijk uit, waardoor op één site een zo compleet mogelijk overzicht te vinden is met belangrijke informatie over de mogelijk nadelige effecten van elektromagnetische straling. Bezoekers van de site kunnen kennis nemen van die informatie en daar vervolgens mee doen wat hen goeddunkt.

Tot op heden hebben wij gemeend het door de Nederlandse overheid opgerichte en gefinancierde "Kennisplatform Elektromagnetische Velden" niet tussen de kennisdragers op deze site te moeten vermelden.

De reden hiervoor is dat het "Kennisplatform Elektromagnetische Velden" niet onafhankelijk is en, naar onze waarneming, geen eerlijke, objectieve, informatie verspreidt.

Naar onze mening houdt dat "kennisplatform" zich vooral bezig met het zoeken naar en het uitvergroten van zwakke plekken in de aanwijzingen en bewijzen voor gezondheidsrisico's door elektromagnetische straling en met het verspreiden van de boodschap "er is geen onomstotelijk bewijs, dus er is niets aan de hand, dus we hoeven ons nergens zorgen om te maken".

Stichting Kennisplatform EMS High Tech Campus 9 5656 AE Eindhoven www.kennisplatformems.org

Wij vinden dit misleidend en onethisch en die "voorlichting" kan bij vele mensen, instituties en organisaties leiden tot een vals gevoel van veiligheid, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Wij hebben dan ook, in onze brief van 27 juni j.l., onze minister president en partijleider van de VVD Mark Rutte en aan de partijleider van de PvdA Diederik Samsom op de hoogte gebracht van onze visie in deze.

Omdat het "Kennisplatform Elektromagnetische Velden" nog wel bestaat en nog wel subjectieve informatie verspreidt hebben we, om verwarring te voorkomen, dit platform aangeduid met de naar onze mening meer toepasselijke naam "Ontkenningsplatform.nl".

Onder de benaming "Ontkenningsplatform.nl" hebben we nu ook het "Kennisplatform Elektromagnetische Straling" in ons overzicht van kennisdragers op dit gebied opgenomen.

Wij gaan er van uit dat bezoekers van onze site deze toevoeging en onze visie op het functioneren van het "Kennisplatform Elektromagnetische Velden" op waarde kunnen schatten.

p.m. het is uitdrukkelijk niet onze bedoeling het gebruik van mobiele communicatie te verbieden; wij willen uitsluitend informatie verschaffen die leidt tot verantwoorde omgang met dit potentieel levensgevaarlijke medium.