Geachte redactie,

Hierbij doen wij u een kopie toekomen van onze open brief aan de heren Mark Rutte en Diederik Samsom inzake de gezondheidsrisico's door mobiele communicatie.

Wij stellen het zeer op prijs als u deze brief integraal in uw uitgave wilt opnemen en hier gepaste redactionele aandacht aan wilt besteden.

Met dank voor uw inspanningen in deze en vriendelijke groeten,

Peter van der Vleuten
Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling

Open brief aan HH Rutte & Samsom, 27062013 (pdf bestand)