Geachte redactie,

Op vrijdag 24 mei j.l. is de "Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling" opgericht.

Deze stichting beoogt een platform te zijn voor bedrijven, instellingen en organisaties die zich professioneel bezighouden met het verspreiden van kennis en informatie over de mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische straling, onder andere als gevolg van draadloze communicatie.

De Stichting heeft tevens als doel die mogelijke gezondheidseffecten te demonstreren, onderzoek te initiëren en stimuleren en waar mogelijk een bijdrage te leveren aan het zoeken naar oplossingen.


De Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling richt zich vooral op gebruikers, leveranciers en beleidsmakers.

Centraal in onze presentatie staat een overzicht van eerdergenoemde kennisdragers, het "Kennisplatform Elektromagnetische Straling".

Hieronder treft u het actuele Kennisplatform Elektromagnetische Straling aan. Het is te verwachten dat dit platform in de nabije toekomst nog aanzienlijk zal worden uitgebreid.

Wij stellen het zeer op prijs als u aan de oprichting van deze nieuwe en maatschappelijk relevante stichting aandacht wilt besteden.

Voor meer informatie:

Peter van der Vleuten
Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling