Nuenen, 2 februari 2018
Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben een meta-analyse gepubliceerd van wetenschappelijke publicaties over de relatie tussen laagfrequente magnetische velden en ALS. Zij stelden vast dat er een zwak, maar statistisch significant verband te zien is.
Dat wisten wij natuurlijk al lang, maar nieuw is dat Nederlandse onderzoekers, na een door de Nederlandse overheid gefinancierd onderzoek, een dergelijke uitspraak doen.
Ter herinnering; magnetische velden ontstaan in de omgeving van elektrische wisselstromen en met extreem laagfrequent wordt hier bedoeld; stromen met de frequentie van het elektriciteitsnet (50 of 60 Hertz).
Magnetische velden ontstaan vooral in rond transportleidingen van elektriciteit, transformatoren, motoren, generatoren, ventilatoren, enz.
Nu gaat het in dit onderzoek om mensen die beroepshalve, dus langdurig, aan magnetische velden zijn blootgesteld.
Wat wij ons natuurlijk afvragen is, hoe het gesteld is met mensen die in hun privé omgeving langdurig worden blootgesteld aan wisselende magneetvelden.
Dat komt o.a. voor bij waterbedden, verstelbare bedden en stoelen, naaimachines, ventilatoren, elektrische boilers en verwarmingsketels en op plaatsen waar stroom-voerende leidingen lopen.
Het gaat dan vooral om leidingen waarin grote stromen lopen, zoals in de nabijheid van hoogspanningsleidingen, in de meterkast en bijvoorbeeld bij de opgewekte stroom in zonne- energie installaties.
Niet te verwaarlozen zijn ook de hoge stromen in elektrische auto’s, die imposante magnetische velden veroorzaken.
Een ander hoofdstuk is natuurlijk de relatie met andere neuro-degeneratieve aandoeningen, zoals Parkinson, Alzheimer, ADHD, enz. En het effect van andere elektromagnetische velden, zoals draadloze communicatie op onze gezondheid.
Als we dit allemaal in ogenschouw nemen heeft de genoemde publicatie toch een grotere draagwijdte dan je in eerste instantie zou denken.
De publicatie van de Utrechtse onderzoekers is te vinden in onderstaande link:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bem.22104/epdf


Voor meer informatie:
Peter van der Vleuten

Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling

www.kennisplatformelektromagnetischestraling.org

Loenys van Lancveltlaan 3

5671 CN Nuenen

Phone: +31 6 51 57 89 34