P E R S M E D E D E L I N G

Biologische en gezondheidseffecten door WiFi straling op onze cellen, vruchtbaarheid, hersenen en gedrag
Nuenen, 2 maart 2018


Inleiding
Het Duitse tijdschrift Umwelt-Medizin-Gesellschaft publiceerde enkele dagen geleden een speciale bijlage met een systematisch overzicht van onderzoeken naar de effecten van niet-ioniserende microgolf straling met een frequentie van 2,45 GHz (gigaHertz). Deze frequentie wordt voornamelijk gebruikt voor WiFi en voor magnetron toepassingen. Nieuwere WiFi standaarden gebruiken ook frequenties van 5 GHz, 6 GHz en 60 GHz. WiFi wordt in toenemende mate gebruikt voor mobiele telefoon toepassingen, omdat WiFi vergunnings- vrij is en de gebruiker niets kost. Om gebruikers overal online te kunnen laten zijn, worden steeds meer 2,45 GHz WiFi systemen geplaatst in bibliotheken, ziekenhuizen, hotels, luchthavens, stations, winkelcentra, in de publieke ruimte, in bussen, treinen, trams en ga zo nog maar even door. Spelletjes worden over WiFi systemen gestuurd, kantoor- en huishoudapparaten worden met WiFi zenders uitgerust. WiFi apparaten in huis zijn vaak uitgerust met twee WiFi zenders. De Duitse minister van cultuur heeft besloten dat voor het digitale onderwijs alle scholen WiFi moeten krijgen. De omvangrijke hoeveelheid onderzoeksresultaten over de gezondheidsrisico’s door WiFi straling wordt daarbij door de politieke beleidsmakers en in het publieke debat als regel niet in aanmerking genomen.

Methode
Voor dit overzicht werden onderzoeken uit de databanken livivo (zbmed) en Pubmed bekeken, zonder onderscheid te maken naar de publicatiedata. De gekozen onderzoeken werden in gerenommeerde vaktijdschriften gepubliceerd.

Resultaat
Geanalyseerd werden meer dan 100 onderzoeken bij een frequentie van 2,45 GHz, die in de meeste gevallen beneden de in Duitsland (en ook in Nederland) geldende ICNIRP limieten veranderingen ten opzichte van onbestraalde groepen lieten zien. Gedocumenteerd zijn onderzoeken naar beschadiging van de vruchtbaarheid, naar de effecten op het EEG en hersenfuncties, op DNA en tumorontwikkeling, naar effecten op hart, lever, schildklier, gen-expressie, celcyclus, celmembraan, bacteriën en planten. Als werkingsmechanisme identificeren vele studies oxidatieve cel-stress. Negatieve effecten op leren, geheugen, concentratie en gedrag zijn een gevolg van cel-toxische effecten.

Conclusies
Op basis van het omvangrijke aantal onderzoeken en de negatieve effecten op de gezondheid, die in een overwegend deel van de studies werden gevonden wordt, in overeenstemming met officiële publicaties aanbevolen, maatregelen te nemen om de stralingsbelasting te verminderen. Oplossingen met draadverbindingen zouden voorrang moeten krijgen. De geldende grenswaarden geven geen bescherming tegen de gezondheidsrisico’s door WiFi straling. De negatieve effecten op leren, concentratie en gedrag zijn voor opleidingsinstituten voor studenten van alle leeftijden voldoende reden om af te zien van WiFi toepassingen. Op grond van de cel-toxische effecten is WiFi als technologie in ziekenhuizen en voor geneeskunde op afstand ongeschikt. WiFi zou niet in slaapkamers, op arbeidsplaatsen, op rustplekken, kamers voor zieken, collegezalen, klaslokalen en in het openbaar vervoer toegepast moeten worden. De mogelijke gevaren door WiFi straling zouden voorkomen kunnen worden door toepassing van alternatieve overdrachtstechnieken met andere frequentiebanden, zoals de optische VLC/LiFi-techniek (Visible Light Communication). Waar toepassing van WiFi als overdrachtstechniek niet vermeden kan worden, moet naar het ALARA (As Low As Reasonably Achievable)worden gehandeld; geen continue, maar een uitschakelbare en in sterkte regelbare WiFi installatie.

Voor meer informatie:
https://www.diagnose-funk.org/aktivitaeten/aktion-aufklaerung/keine-wlan-strahlung-an-schulen

Peter van der Vleuten – www.kennisplatformelektromagnetischestraling.org
Telefoon: 06-51578934