Gezondheidsrisico door MRI

Geachte redactie,

1.Vandaag ontvingen wij de nieuwe “Mediator” van ZonMw, een door de Nederlandse overheid gefinancierde instelling die “gezondheidsonderzoek financiert én het gebruik van de ontwikkelde kennis stimuleert – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.”

Hierin werd vermeld dat gebruik van MRI-scanners korte- en lange termijn effecten kan opleveren bij de professionele gebruikers. Dat zijn er zo’n 7000 in Nederland en er worden nu oplossingen ontwikkeld om blootstelling aan de elektromagnetische velden uit de MRI te verminderen.

Zie:  http://mediator.zonmw.nl/mediator-11-april-2015/misselijk-door-werken-met-mri/?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Mediator11&utm_content=Misselijk_mri&utm_term=Mediator

2.Enkele dagen geleden vonden we het bericht in een wakkere krant, dat een stralingsgevoelige mevrouw  een actie was begonnen tegen WiFi straling in bussen. Zij maakt zich zorgen over de korte- en lange termijn effecten bij passagiers, maar vooral ook bij de chauffeurs, die gedurende langere tijd worden blootgesteld aan de elektromagnetische straling van de WiFi.  

Zie:  http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/3986528/2015/04/28/Brabantse-strijdt-tegen-wifi-Het-is-levensgevaarlijk.dhtmlOns commentaar:

Nu is WiFi een ander type elektromagnetische straling dan de elektromagnetische straling uit een MRI-scanner, maar daarom niet minder gevaarlijk. Toch is er geen door de overheid gefinancierde instantie die zich daar zorgen om maakt.

Uit wereldwijd onderzoek en uit de praktijk van alledag is gebleken dat het risico op korte-en lange termijn gezondheidseffecten als gevolg van elektromagnetische straling reëel is. Dit risico loopt dus iedereen die wordt blootgesteld aan zendmasten, WiFi, snoerloze telefoons in huis en ga zo nog maar even door.

En wie is daar niet aan blootgesteld? Wie het weet mag het zeggen.

We worden dus allemaal, gedurende kortere of langere tijd blootgesteld aan elektromagnetische straling  en we lopen dus allemaal het risico dat die blootstelling, ook bij ons, korte- en lange termijn gezondheidseffecten gaat opleveren.

En wat doen we er aan?

Klagen als ons WiFi signaal te zwak is of als we in een afgelegen gebiedje (nauwelijks meer te vinden in Nederland) onze mobiele telefoon niet kunnen gebruiken.

Wat ons betreft is de enige uitweg uit deze impasse dat de overheid, die heel goed weet waar haasje hoest, ons bewust gaat maken van de risico’s door elektromagnetische straling. Helaas heeft die het te druk met andere belangrijke dingen. Er moeten dus eerst nog meer slachtoffers vallen voor die tot actie overgaat.

In de tussentijd zijn we, helaas, afhankelijk van de goodwill van redacties, die door publicaties in hun media het publiek op de hoogte kan brengen van de stralingsrisico’s.

Wij hopen van harte dat de redactiemedewerker die dit leest, hierdoor voldoende wordt geïnspireerd om aandacht aan dit onderwerp te besteden.

Voor meer informatie:   

Peter van der Vleuten

Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling