Eindhoven, 7 september 2013

Mieren meten biologische effecten van mobiele straling

Dr. Marie-Claire Cammaerts van de Vrije Universiteit in Brussel heeft een snelle en eenvoudige methode ontwikkeld om vast te stellen hoe groot het effect is van "mobiele straling" op mieren.

In haar laboratorium stelde ze mieren, gevonden in de Aisle vallei in de Belgische Ardennen, bloot aan de straling van een mobiele telefoon, een Smartphone, een DECT snoerloze telefoon, een WiFi router en aan een draagbare computer die via een kabel met het netwerk was verbonden.

Wat met het blote oog al te zien was (zie ook het filmpje op www.youtube.com/watch?v=YkilVXoGaD4) werd door het Brusselse experiment wetenschappelijk bewezen; door de straling van de mobiele apparaten werd de bewegingsmotoriek ("locomotion") van de mieren ernstig verstoord.

Opvallend hierbij was dat de mieren ook op de straling reageren als de mobiele telefoon in de uit-stand staat. Ze reageren niet als de batterij is verwijderd en ook niet op de losse batterij. Hiermee is aangetoond dat het effect op de motoriek wordt veroorzaakt door de elektromagnetische velden, die worden veroorzaakt door de uiterst minieme elektrische stroompjes in de mobiele telefoon. Uiteraard was het effect groter bij een telefoon in de "standby-stand" en nog groter tijdens het bellen.

Het effect was maximaal bij een DECT telefoon en bij een WiFi router; omdat deze beide apparaten doorgaans in elk huis, in elk kantoor, in elke school, in elk ziekenhuis, etc voorkomen en 24 uur per dag/7 dagen per week hun maximale straling uitzenden, is hiervan het grootste effect op de gezondheid van mensen te verwachten.

Verrassend bij de experimenten was, dat ook een draagbare computer die via een kabel met het netwerk was verbonden niet stralingsvrij was. Dit is bij de meeste computergebruikers niet bekend. Is wel relevant, omdat de straling van de computer zich vooral concentreert op de reproductie-organen.

Met deze experimenten wordt ook de bewering ontkracht dat de effecten van mobiele straling , die sommige mensen ervaren, zijn ingebeeld. Mieren hebben daar geen last van en reageren uitsluitend als ze daadwerkelijke effecten waarnemen.

Voor meer informatie:
Peter van der Vleuten
Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling
www.mobielestraling.org
06-51578934

Bijlage: Cammaerts, M.-C, Johansson, O. (2013). Ants can be used as bio-indicators to reveal biological effects of electromagnetic waves from some wireless apparatus. Electromagnetic Biology and Medicine [Epub. ahead of print]. DOI: 10.3109/15368378.2013.817336.